начало        І        новини        І        технологии        І        полезни връзки        І        партньори         І        контакти
ЗА НАС
 
ПРОДУКТИ
Системна интеграция
+ i.LON Интернет сървъри
+ Софтуер
+ Маршрутизатори
+ Адаптери
+ PL комуникационен анализатор
+ Терминатори
Интелигентни I/O модули
Енергиен мениджмънт
Захранвания
 
УСЛУГИ
 
ЗАПИТВАНЕ
 
ЗАЯВКА
 
ПРОДУКТИ > СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ
 
i.LON Интернет сървъри
 
i.LON® SmartServer
i.LON® SmartServer – най-новият член от семейството на i.LON интернет сървърите на Echelon, предлага изключителни функционални възможности, здрава конструкция и гъвкаво управление на оборудването от всяка точка на света. i.LON® SmartServer Ви позволява лесно да проектирате и изграждате енергийно-ефективни решения за управление на търговски сгради, магазини, заведения за бързо хранене, а така също и за управление на улично осветление.
i.LON® SmartServer включва доказаните в практиката функционални възможности на i.LON® 100 e3 Интернет сървъра, като предлага в допълнение и:

Възможност за програмиране – потребителите могат да създават собствени вградени приложения и драйвери

Директен достъп до мрежова база данни LNS® посредством SOAP/XML
Работа в автономен режим за малки по обхват мрежи: до 200 броя устройства за мрежа PL-20 и до 64 броя устройства за мрежи TP/FT-10
Усъвършенстван потребителски интерфейс
Вградени трендови графики
Динамични функционални блокове
ModBus IP

Усъвършенстван хардуер

Стандартните приложения (изготвяне на разписания, регистриране и архивиране на данни, алармиране, отчитане на измервателни устройства, аналогови функции и преобразуване на типове) са достъпни от вградените web-страници или през SOAP/XMP интерфейс
Цялостна системна интеграция – възможност за интегриране на всички бизнес системи в една мрежа с управление през Ethernet, аналогов или външен GSM/GPRS модем
Повече информация:  
Quickstart.pdf  
User_Guide.pdf  
Freely_Programmable_Modules_User_Guide.pdf  
Hardware_Guide.pdf  
PT-quickstart.pdf  
Powerline_Repeating_Network_Management_Guide.pdf  
 
 
i.LON® 100 e3 Интернет сървър
Интернет сървърът i.LON® 100 e3 е предназначен за отдалечен мониторинг и управление на устройства в мрежи LonWorks®, ModBus, M-Bus, цифрови I/O устройства и средства за измерване с импулсен изход. Сървърът предлага универсална свързаност на присъединените към него устройства, мониторира и управлява устройствата чрез вградените приложения за разписания, алармиране, регистриране и архивиране на данни. i.LON® 100 e3 намира широко приложение в сградната автоматизация и различни технологични процеси като осигурява достъп към LON-устройствата през интернет, по локална мрежа или виртуална „частна” мрежа.
Астрономически часовник за управление на осветлението
i.LON® Vision Web – най-лесният начин за създаване на потребителски web-страници за вградения web-сървър (изисква допълнително Macromedia Contribute)
IP-852 маршрутизатор за разширяване на мрежата и създаване на високоскоростна магистрала за по-големи мрежи (опция)
Web-свързването чрез SOAP/XML улеснява връзката между устройствата и приложенията
Дистанционният мрежов интерфейс (RNI) осигурява прозрачна поддръжка на LonMaker® и други програми, базирани на LNS® или OpenLDV™
Поддържа анализатор на протокол LonScanner™, като дава възможност за бърз и успешен пуск на LonWorks® мрежа

Цялостна системна интеграция – възможност за интегриране на всички бизнес системи в една мрежа за управление през Ethernet, аналогов или външен GSM/GPRS модем

Поддържа канали TP/FT-10 и PL-20.
Повече информация:  
i.LON 100e3_Quick Start Guide.pdf
i.LON 100e3_User's Guide.pdf
i.LON 100e3_Programmers Reference.pdf
i.LON 100e3_Hardware Guide.pdf
i.LON 100e3_Plug-in Supplement.pdf
   
 
i.LON 600® LonWorks®/IP Сървър
Високоскоростен EIA-852 слой 3 LonWorks® маршрутизатор между мрежи Ethernet и LonWorks®, който служи и за обмен на данни между отделните сегменти на LON-мрежата през интранет/Интернет (TCP/IP). Сървърът i.LON 600 поддържа LNS®, LonManager API, Echelon RNI и използва проверка за автентичност MD5 за безопасен достъп към устройствата. i.LON 600 позволява използването на IP канала като стандартен канал LonWorks®, през който се извършва управлението и настройката на LON-устройствата през Интернет или друга мрежа (LAN/WAN).
Режим на повторител, мост, конфигуриран или самообучаващ се маршрутизатор
Възможност за работа на 256 броя сървъра i.LON 600 на един и същ канал
NAT защитна стена
Поддържа канали TR/FT-10 и TP/XF-1250
Захранващо напрежение: 90-240 V AC/DC или 24V AC/DC
Повече информация:
i.LON 600 LonWorks IP Server_Quick Start Guide.pdf
i.LON 600 LonWorks IP Server_User's Guide.pdf
 
  ^ нагоре
Софтуер
 
LonMaker®
LonMaker® е програмно осигуряване за мрежи LonWorks®, което е базирано на операционната система LNS® и използва Microsoft Visio® (Професионална или Стандартна версия 2003) като графичен потребителски интерфейс. LNS® предлага набор от директорийни, инсталационни, управленски и мониторингови услуги, които се използват от програмното осигуряване LonMaker®. Архитектурата на LNS®, клиент/сървър, позволява на множество потребители, които работят с LonMaker® на отделни компютри, да получават едновременно достъп до LNS® сървъра и да работят по едно и също време в обща мрежа LonWorks®. LonMaker® може да управлява всички етапи от жизнения цикъл на мрежата, от първоначалното проектиране и присъединяване на устройствата до последващата експлоатация и техническо обслужване, тъй като обединява функциите на няколко мрежови средства в едно единствено решение.
LonMaker® се предлага в две версии – професионална и стандартна.
Опростен интерфейс за по-бързо проектиране и инсталиране на мрежата
Възстановява проект от съществуваща мрежа, като по този начин намалява разходите u за поддръжка
Включва компоненти от операторски интерфейс Visio SmartShape® за по-бързо и лесно проектиране
Осигурява автоматичен избор на типа на връзките за редуциране на грешки при тяхното специфициране.
Включва поддръжка за i.LON® сървърите за да улесни интегрирането им с Интернет и други IP мрежи
Улеснява монтажа с вградената поддръжка за LNS® plug-ins и сертифицирани от LONMARK® устройства
Възможност за XML експорт/импорт за лесно интегриране на потребителски устройства и приложения
Поддържа отдалечен достъп през мрежа LonWorks® или IP-мрежа
Обединява отделни независими мрежи в обща мрежа за управление
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
LonScanner™ Protocol Analyzer
LonScanner е протоколен анализатор, който дава възможност за наблюдение, анализ и диагностика на поведението на инсталираната мрежа LonWorks®. LonScanner™ записва, анализира, характеризира и извежда на екран всички пакети ANSI/CEA-709.1 от даден канал, необходими за анализа на мрежовата активност. Протоколният анализатор може да мониторира до 10 канала едновременно.

Поддържа множество мрежови интерфейси 709.1 (i.LON® 100 и i.LON® 600 интернет сървъри, PCLTA Мрежов адаптер, U10 и 20 USB Мрежов интерфейс, PCC-10 мрежов адаптер и др.)

Мониторира IP-852 канали, в случай че се използва с LNS® Turbo runtime
Мониторира локални или отдалечени мрежи посредством i.LON® 100 или i.LON® 600
Допуска съвместно използване на мрежов интерфейс с приложения LNS®, включително и LonMaker® програмно осигуряване
Показва данните за натоварването на мрежата и честотата на грешките като дългосрочни трендови графики, като улеснява установяването на пренатоварен трафик или грешки
Показва изчерпателни статистически данни, с помощта на които се извършва подробен анализ на състоянието на мрежата
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
LNS® DDEServer
LNS® DDE сървърът е 32-битов програмен LNS® пакет, който дава възможност всяко DDE-съвместимо приложение на Microsoft Windows® да мониторира и управлява без програмиране мрежа LonWorks®. Типичните приложения включват интерфейси с HMI приложения, приложения за регистриране и архивиране на данни и определяне на тенденции, графично изобразяване на процеси. LNS® DDE сървърът свързва мрежата LonWorks® с операторските интерфейси за управление на системите в сгради, фабрики, обработващи предприятия и други търговски и промишлени приложения.

Отчита, наблюдава и променя стойността на всяка мрежова променлива

Поддържа и променя стойностите за конфигуриране
Получава и изпраща съобщения от приложенията
Тества, активира, деактивира и забранява LONMARK® обекти
Тества, локализира и управлява устройствата
Повече информация: Технически данни PDF
  ^ нагоре
Маршрутизатори
   
R10-FTFT
Полевият модул R10-FTFT е маршрутизатор, проектиран за приложение в бита и индустрията. Използва се при изграждане на разпределени системи за събиране на данни и управление, оптимизиране на мрежовия трафик и увеличаване на общата пропускателна способност на мрежата; увеличаване на общия брой устройства, участващи в системата и за намаляване на количеството на използваните кабели.
Осъществява връзка между два канала TP/FT-10 за свободна топология
Дистанционно конфигуриране
Три режима на работа – повторител, конфигуриран маршрутизатор и самообучаващ се маршрутизатор
Комуникация съгласно ANSI/EIA 709
Повече информация: Технически данни PDF
 
   
R10-FTPL3
Полевият модул R10-FTPL3 е двуканален маршрутизатор, който има интерфейс към канал усукана двойка TP/FT10 за свободна топология и интерфейс към канал PL-20 за комуникация по мрежа ниско напрежение лента. Каналът PL-20 позволява еднофазно и трифазно присъединяване. Използва се при изграждане на разпределени системи за събиране на данни и управление, оптимизиране на мрежовия трафик и увеличаване на общата пропускателна способност на мрежата; увеличаване на общия брой устройства, участващи в системата и за намаляване на количеството на използваните кабели.
Осъществява връзка между канали TP/FT-10 и PL20
Дистанционно конфигуриране
Три режима на работа – повторител, конфигуриран маршрутизатор и самообучаващ се маршрутизатор
Комуникация съгласно ANSI/EIA 709
Повече информация: Технически данни PDF
   
 
LPR модули
Модулите LPR са двуканални маршрутизатори, които имат интерфейс към два различни канала усукана двойка. Подходящи са за изграждане на високоскоростни магистрали, за оптимизиране на мрежовия трафик и увеличаване обхвата на мрежата, а така също и като мостове към други канали с различни устройства. Маршрутизаторите LPR могат да се инсталират като повторители, конфигурирани маршрутизатори или самообучаващи се маршрутизатори. Могат да се използват или с Капак тип 2 (при употреба на 4” квадратни елекктрически кутии) или Капак тип 2D DIN (за стена, панел, или монтаж на DIN шина 35mm).
Маршрутизатор за LonWorks (ANSI/CEA-709.1) канали - TP/FT-10, TP/XF-78 и TP/XF-1250
Присъединяване с винтови клеми
Захранване 16-30VAC или VDC
Достъп до мрежата през жак на лицевия панел
Лесен и бърз монтаж
Повече информация: Технически данни PDF
 
   
 
Основа тип 2
Основите тип 2 се използват с маршрутизаторите LPR. Електрическите жици се свързват към цветно кодираните клеми на задния панел, след което се извършва монтажа към 4” квадратна или 2” дълбока електрическа кутия.
Възможност за предварително тестване на жиците и кабелите преди да се извърши монтажа
Могат да се използват жици от 12-24AW (2 до 0.5mm)
Захранващият и мрежовия кабел преминават през всяка основа, без прекъсване и позволяват „горещо” включване.
Повече информация: Технически данни PDF
 
   
Основа тип 2D DIN
Основите тип 2D DIN се използват с маршрутизаторите LPR. Проектирани са за монтаж на DIN шина 35mm x 7.5mm или 35mm x 15mm. Основите се доставят с щифт за съединителен проводник, който осъществява свързването между захранващите и мрежови съединения на съседните основи тип DIN без нуждата от окабеляване.
Възможност за предварително тестване на жиците и кабелите преди да се извърши монтажа
Могат да се използват жици от 12-24AW (2 до 0.5mm)
Захранващият и мрежовия кабел преминават през всяка основа, без прекъсване и позволяват „горещо” включване
Повече информация: Технически данни PDF
   
 
MRP-50 Мулти-портов маршрутизатор
Мулти-портовият маршрутизатор MPR-50 осъществява комуникация в съответствие с ANSI/CEA-709.1 между пет канала: един канал TP/XF-1250 и четири канала TP/FT-10. Може да се използва като 2-пътен, 3-пътен или 4-пътен маршрутизатор TP/FT-10–към–TP/FT-10 или във всяка една комбинация с маршрутизатор TP/XF-1250. MPR-50 намалява броя на маршрутизиращите устройства при многоканални мрежи, съкращава времето и разходите за монтаж.
Мулти-портовият маршрутизатор може да се инсталира от LNS базирани или други програмни средства, включително програмно осигуряване LonMaker.
Висока производителност
Захранване - 9-28VAC 40-70Hz, 9-35VDC
Индивидуален достъп до петте канала през 3.5mm моно телефонен жак на лицевия панел
Монтаж на DIN шина или стена
Интелигентен монитор, сертифициран от LONMARK®
Повече информация: Технически данни PDF
 
 
 
 
  ^ нагоре

Адаптери

 

i.LON® 10 Ethernet адаптер
i.LON® 10 е високопроизводителен интерфейс, с ниска цена, който свързва мрежи LonWorks® с TCP/IP Ethernet мрежи при приложения за жилищни, офисни сгради и в ютилити сектора.
Поддържа LonWorks® канал усукана двойка (TP/XF-FT-10)
10 BaseT широколентова връзка или PPP dial-up връзка чрез външен модем
Съвместим с NAT за работа зад защитна стена (firewall)
Статичен или динамично назначен (DHCP) IP адрес
Локално или дистанционно конфигуриране посредством вградената web страница
Защита на комуникациите MD5
Повече информация: Технически данни PDF
   
 
PCC-10 мрежов адаптер
Мрежовият адаптер PCC-10 е високопроизводителен интерфейс за всеки компютър, който съдържа тип II PC карта и съвместима операционна система. Предназначен за употреба в мрежи за управление LonWorks, които изискват персонален компютър за мониторинг, управление и диагностика на мрежата. Адаптерът има компактен вграден приемо-предавател за FTT-10A усукана двойка, което го прави особено подходящ за употреба в индустриалната автоматизация, управление на сгради, системи за управление на осветлението, телекомуникационни системи. За приемо-предаватели TPT/XF-78 и TPT/XF-1250 се предлагат външни приставки.
Възможност за “Plug-and-play” свързване с Microsoft Windows® 95/98/2000 и Windows NT
Памет за приложения
Мрежов интерфейс за приложения LNS®
Мрежови драйвери за Windows 95/98/2000/XP/Server 2003 и Windows NT
Повече информация: Технически данни PDF
   
 
SLTA-10 Сериен адаптер
SLTA-10 е EIA-232 съвместим сериен адаптер, който дава възможност на всяко устройство с EIA-232 интерфейс и съвместима операционна система да комуникира с мрежа LonWorks®. Адаптерът SLTA-10 има два режима на работа: NSI и MIP. Режимът NSI е съвместим с LNS-базирани приложения, като програмното осигуряване LonMaker®. Работният режим MIP е съвместим с приложения, базирани на LonManager API. Режимът на работа се определя от външен DIP превключвател.
Поддържа директен сериен и външен аналогов модем
Вграден приемо-предавател FTT-10A, TPT/XF-78 или TPT/XF-1250
Достъп до DIP превключвателите за конфигуриране без отваряне на корпуса
Повече информаци : Технически данни PDF
   
 
PCLTA-21 PCI Мрежов адаптер
PCLTA-21 е универсален 32-bit PCI адаптер за мрежи LonWorks® за персонални компютри с 3.3V или 5V PCI интерфейс и съвместима операционна система. PCLTA-21 включва вграден приемо-предавател усукана двойка, RS-485, приемо-предаватели TPT/XF-78 или TPT/XF-1250.
„Plug-and-play” мрежов драйвер, съвместим с Microsoft Windows 98/2000 и Windows XP/2003
Памет за приложения
Интерфейс, поддържащ LNS® приложения
Слой 5 MIP за работа с драйвер Open LDV
Повече информация: Технически данни PDF
   
 
U10/U20 USB Мрежов интерфейс
USB мрежовите интерфейси U10 и U20 са високопроизводителни, с ниска цена LonWorks интерфейси за персонални компютри с USB-порт. USB мрежовият интерфейс U10 се свързва директно с канали усукана двойка TP/FT-10 свободна топология посредством висококачествен подвижен конектор и е напълно съвместим с канали „link power”. USB мрежовият интерфейс U20 се свързва с комуникационни канали по захранващата мрежа PL-20 C-лента чрез включения адаптер за захранване и куплиране.
„Plug-and-play” драйвери за Windows XP, 2000 и Server 2003
При използване с LNS 3 и LNS Turbo edition работи като високопроизводителен LNS мрежов интерфейс
Съвместим с приложения Open LDV и протоколен анализатор LonScanner™
Здрав и солиден корпус
Повече информация: Технически данни PDF
   
 
MR8-PL Интерфейсен адаптер
Интерфейсният адаптер MR8-PL е полеви модул, проектиран за приложение в системи за дистанционно отчитане и управление на консумацията на електрическа и топлинна енергия, вода, газ и др. Интерфейсният адаптер позволява едновременна двупосочна комуникация с шест измерителни прибора.
Два цифрови изхода за управление на тарифи и реализиране на други специфични функции
Свободно конфигуриране на параметрите на всеки вход
Работа с разнотипни средства за измерване
Комуникация по мрежа ниско напрежение в съответствие с ANSI/EIA 709.2-A-2000
Повече информация: Технически данни PDF
 
   
RFLX2 Интерфейсен адаптер
Интерфейсният адаптер RFLX2 е проектиран за цифрова обработка на сигнали. Адаптерът е подходящ за употреба с индуктивни електромери.
 
 
   
 
IRX1 IrDA приемник с фиксирана скорост
IRX1 е интерфейсен адаптер, който преобразува IrDA изхода на измервателното устройство в сигнали RS-232 при скорост 2400 bits/s.
 
 
 
 
 
 
  ^ нагоре
PLCA-22 Комуникационен анализатор
 
Комуникационният анализатор за мрежа ниско напрежение PLCA-22 осигурява лесен и ефективен метод за полево тестване на работата на приемо-предавателя PLT-22. Дава възможност за определяне на необходимостта от маршрутизатори, съгласуващи устройства или усилватели.

Анализира сигнала по мрежата ниско напрежение и прага на сигнала на приемо-предавателя PLT-22

Определя използваната фаза
Поддържа практически всяко AC или DC напрежение или свободен от напрежение проводник
Подходящ за тестване работата на възлите, базирани на PLT-22 в мрежата ниско напрежение
RS-232 порт за регистриране на данни
Повече информация: Технически данни PDF
  ^ нагоре
Терминатори
   
Терминаторите са проектирани да осигурят електрическо съгласуване на каналите усукана двойка. При сегмент TP/FT-10 свободна топология се използва един терминатор, който може да се постави на което и да е място в сегмента. При канал TP/FT-10 шинна топология са необходими два терминатора, за всеки един край на шината. Каналите TP/XF-78 и TP/XF-1250 шинна топология изискват използването на два терминатора.
Изолираното покритие на терминаторите дава възможност за монтаж зад основи LonPoint тип 1 или тип 2, в съединителни кутии или електрически табла. Терминаторите са пасивни устройства и не изискват захранване.
Повече информация: Технически данни PDF
  ^ нагоре
   Created by Broks Vision © 2009 UNICOM Microsystems Ltd.