начало        І        новини        І        технологии        І        полезни връзки        І        партньори         І        контакти
ЗА НАС
 
ПРОДУКТИ
 
УСЛУГИ
 
ЗАПИТВАНЕ
 
ЗАЯВКА
 
УСЛУГИ
 

Системи за дистанционен мониторинг и управление в реално време
УНИКОМ Микросистеми ЕООД е специализирана в проектирането и изграждането на разпределени системи за управление с приложение в промишлеността и бита.
Основните функции на системите са:

събиране в реално време на данни за текущото състояние на процесите
визуализиране на процесите
отчитане на параметрите и граничен контрол, известяване при преминаване на предварително зададени граници
въвеждане на разписания по дати, дни и часове
архивиране на данните за процесите и активността на мрежата, с цел определяне на тенденции, изготвяне на отчети и анализи и др.
Разпределените системи за управление са базирани на технологията LonWorks®, което позволява изграждането на отворени системи за управление с произволен обхват. Информацията се предава по кабел – усукана двойка, захранваща мрежа, Ethernet, по радиоканал, оптичен кабел и др.
Използването на технологията LonWorks води до ниска цена на доставка, внедряване и поддръжка на мрежовата система за управление. Това се постига за сметка на намаленото количество кабели и кабелни връзки, а така също и на възможността за самодиагностика на система. Системите предлагат висока експлоатационна сигурност в резултат на разпределената интелигентност между локалните модули - при възникване на отказ в някой от тях системата губи само незначителна част от своята работоспособност.
 
Системи за управление на осветлението в пътни тунели
Системата за управление на тунелно осветление е предназначена да управлява осветителната уредба в тунела в зависимост от адапционната яркост в зоната на приближаване на тунела. Тя е съобразена с международните стандарти за тунелно осветление, препоръчани от Международната комисия по осветление (C.I.E).
Основни компоненти на системата, предлагана от УНИКОМ Микросистеми:
Яркомер (тунелен фотометър), който измерва непрекъснато адаптационната яркост в зоната на приближаване на тунела
LON възли и i.LON Интернет сървър, които оперират заедно на канал FT10. Те управляват автоматично осветителите на входа на тунела, в зависимост от промяната в нивото на външната осветеност. Предаването на данни до операторския център се осъществява чрез web-сървър – i.LON, посредством стандартен TCP/IP протокол.
Системата осигурява мрежов интерфейс за наблюдение, конфигуриране и поддръжка на осветителната уредба, концентратор на данни за дистанционно регистриране, архивиране и визуализиране на данни, управление по предварително зададено календарно разписание, наблюдение на критични параметри и алармиране. Тези характеристики на системата водят до повишена безопасност за водачите на МПС и икономии на средства за монтаж, поддръжка и енергия.
 

Развойна дейност
УНИКОМ Микросистеми ЕООД разработва и произвежда изделия по заявка - проектиране на апаратната и програмната част, доставка на елементите, производство, тестване и контрол.

   Created by Broks Vision © 2009 UNICOM Microsystems Ltd.