начало        І        новини        І        технологии        І        полезни връзки        І        партньори         І        контакти
ЗА НАС
 
ПРОДУКТИ
Системна интеграция
Интелигентни I/O модули
+ Модули с цифрови входове
+ Модули с цифрови изходи
+ Модули с аналогови входове
+ Модули с аналогови изходи
+ Комбинирани I/O модули
+ LON инсталационни модули за врата
+ Принадлежности
Енергиен мениджмънт
Захранвания
 
УСЛУГИ
 
ЗАПИТВАНЕ
 
ЗАЯВКА
 
ПРОДУКТИ > ИНТЕЛИГЕНТНИ I/O МОДУЛИ
 
Модули с цифрови входове
DI-1008 FT
Напълно програмируем LON модул с 8 изолирани, нечувствителни към поляритета цифрови входа. Подходящ за употреба в индустрията и сградната автоматизация. Комуникация по TP/FT-10. Ултраширок диапазон на захранващото напрежение от 9 до 70VDC (18 до 48VAC).
Повече информация: Технически данни PDF
 
 
 
 
 
 
 
LDE 4
LON модул с 4 цифрови входа, подходящи за регистриране на състоянието на свободни от напрежение прекъсвачи, например крайните изключватели на вентилационни клапани или допълнителните електрически контакти на мощни контактори.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
 
 
   

LDE 4 с IP65 корпус
LON модул с 4 цифрови входа, подходящи за регистриране на състоянието на свободни от напрежение прекъсвачи, например крайните изключватели на вентилационни клапани или допълнителните електрически контакти на мощни контактори.

Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
   
   
   
LDE 230
LON модул с 4 опто-изолирани цифрови входа. Подходящ за регистриране на състоянието на прекъсвачи за 230 VAC, напр. прекъсвачи или тактилни ключове за контрол на осветлението.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
   
   
   
   
LDE 10
LON модул с 10 цифрови входа, подходящи за регистриране на състоянието на свободни от напрежение прекъсвачи, например крайните изключватели на вентилационни клапани или допълнителните електрически контакти на мощни контактори.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
   
   
LDE 10 с IP корпус
LON модул с 10 цифрови входа, подходящи за регистриране на състоянието на свободни от напрежение прекъсвачи, например крайните изключватели на вентилационни клапани или допълнителните електрически контакти на мощни контактори.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
 
  ^ нагоре
Модули с цифрови изходи
DO-1008 FT
Напълно програмируем LON модул с 8 релейни изхода с нормално отворени контакти. Подходящ за употреба в индустрията и сградната автоматизация. Комуникация по TP/FT-10. Ултраширок диапазон на захранващото напрежение от 9 до 70VDC (18 до 48VAC).
Повече информация: Технически данни PDF
 
 
 
 
 
 
LT04
LON модул с 4 цифрови изхода. Подходящ за превключващи електрически компоненти като релета, контактори, вентили и др.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
 
 
 
 
   
LRAS 4/21
LON модул с 4 релейни изхода. Подходящ за превключващи електрически компоненти като мотори, контактори, лампи, щори и др.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
   
 
 
   
LRAS 4/21 с IP65 корпус
LON модул с 4 релейни изхода. Подходящ за превключващи електрически компоненти като мотори, контактори, лампи, щори и др.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
 
 
 
  ^ нагоре
Модули с аналогови входове
 
NC1102
LON модул с 6 изолирани аналогови токови (0-20mA) входа. Широк диапазон на захранващото напрежение от 9 до 70VDC (18 до 48VAC).
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
NC1103
LON модул с 6 изолирани аналогови напреженови (0-10V) входа. Широк диапазон на захранващото напрежение от 9 до 70VDC (18 до 48VAC).
   
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NC1104
LON модул с 4 изолирани аналогови входа за температурен сензор Pt100. Широк диапазон на захранващото напрежение от 9 до 70VDC (18 до 48VAC).
   
 
 
 
 
 
 
 
 
NC1105
LON модул с 4 изолирани аналогови входа за термодвойка. Широк диапазон на захранващото напрежение от 9 до 70VDC (18 до 48VAC).
 
 
 
 
 
 
 
   
   

LAE 8
LON модул с 8 входа, като всеки от тях е конфигуриран като температурен или напреженов вход. Модулът е предназначен да регистрира температури или напрежения от пасивни или активни температурни сензори, електрически вентилационни или смесителни вентили, позиции на вентили и др.

Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
   
   
LPV 4
LON модул с 4 температурни и 4 напреженови входа. Подходящ за работа с температурни сензори Pt 1000 и напрежения, напр. електрически вентилационни или смесителни вентили, позиции на вентили и др.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
 
 
   
   
LPV 4 с IP65 корпус
LON модул с 4 температурни и 4 напреженови входа. Подходящ за работа с температурни сензори Pt 1000 и напрежения, напр. електрически вентилационни или смесителни вентили, позиции на вентили и др.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
   
 
 
 
LNV 4
LON модул с 4 температурни и 4 напреженови входа. Подходящ за отчитане на температура и напрежение, напр. електрически вентилационни и смесителни вентили, позиции на вентили и др. Възможност за превключване от стандартен температурен сензор Ni1000 към Ni1000 TK 5000.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
 
 
 
LNV 4 с IP65 корпус
LON модул с 4 температурни и 4 напреженови входа. Подходящ за отчитане на температура и напрежение, напр. електрически вентилационни и смесителни вентили, позиции на вентили и др. Възможност за превключване от стандартен температурен сензор Ni1000 към Ni1000 TK 5000.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
 
 
 
LNTC
LON модул с 4 температурни и 4 напреженови входа. Подходящ за отчитане на температура със сензори NTC 20K и на напрежение, напр. електрически вентилационни и смесителни вентили, позиции на вентили и др.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
 
 
 
 
LIE 4
LON модул с 4 токови и 4 напреженови входа. Подходящ за отчитане на ток и напрежение, например в областта на индустриалния и хладилен инженеринг.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
 
 
 
   
LAF 4 с IP65 корпус
LON модул с 4 температурни и 4 напреженови входа за регистриране на стойността на напрежението от изхода на активни температурни сензори, на електрически вентилационни и смесителни вентили, на позиции на вентили и др.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
 
 
  ^ нагоре
Модули с аналогови изходи
 
LAAp
LON модул с 4 аналогови изхода. Подходящ за използване като кодиращо устройство за регулиращи променливи за електрически вентилационни и смесителни вентили, позиции на вентили и др. Отделните изходи се активират пропорционално от мрежови променливи и осигуряват напрежение съответно между 0 и10V. Нивата на изходите могат да бъдат установени и ръчно, с потенциометър чието положение се сигнализира.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
     
   
LAA 4 с IP65 корпус
LON модул с 4 аналогови изхода. Подходящ за използване като кодиращо устройство за регулиращи променливи за електрически вентилационни и смесителни вентили, позиции на вентили и др. Отделните изходи се активират пропорционално от мрежови променливи и осигуряват напрежение съответно между 0 и10V. Изходите могат да бъдат настроени към предварително дефинирана стойност на напрежението.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
    ^ нагоре
Комбинирани I/O модули
 
NC1101
LON входно/изходен модул с 1 изолиран аналогов вход, 6 изолирани, нечувствителни към поляритета цифрови входа и 6 релейни изхода. Вграден часовник за реално време и LED индикатор за всеки вход и изход. Широк диапазон на захранващото напрежение от 9 до 70VDC (18 до 48VAC).
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
 
     
   
NC1106
LON входно/изходен модул с 6 изолирани, нечувствителни към поляритета цифрови входа и 6 релейни изхода. Вграден часовник за реално време и LED индикатор за всеки вход и изход. Широк диапазон на захранващото напрежение от 9 до 70VDC (18 до 48VAC).
   
 
 
 
 
 
     
   
LCU100-4PL
LON модул с 4 цифрови входа и 4 релейни изхода. Комуникацията се осъществява по мрежа ниско напрежение в съответствие с ANSI/EIA 709.2-A-2000. Директно управление на 4 товара. Възможност за включване/изключване на трифазни товари. Комутира до 100A/канал. Обратна връзка за състоянието на всеки канал.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
   
   
LAM
LON входно/изходен модул с 2 аналогови входа, 2 аналогови и 2 цифрови изхода. Подходящ за управление на вентилационни клапани или генериране на алармен сигнал при надхвърляне на предварително зададен праг/граница.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
   
 
   
   
LIO 4/2
LON входно/изходен модул с 4 цифрови входа и 2 релейни изхода. Подходящ за управление на стайни ключове за осветление и магнитно-управляеми контакти, на двустепенни осветителни тела и електрически щори. Модулът има възможност да управлява и пожаро-защитни вентили, задвижвани от два мотора.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
 
   
   
LIO 4/2 с IP65 корпус
LON входно/изходен модул с 4 цифрови входа и 2 релейни изхода. Подходящ за управление на стайни ключове за осветление и магнитно-управляеми контакти, на двустепенни осветителни тела и електрически щори. Модулът има възможност да управлява и пожаро-защитни вентили, задвижвани от два мотора.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
   
   
   
LDM 4/4
LON входно/изходен модул с 4 цифрови входа, 2 релейни изхода и 2 цифрови изхода. Подходящ за следене състоянието на ключове, да включва мотори и други задвижвания.
Повече информация: Технически данни PDF  
   
   
   
   
   
 
 
   
   
LDP
LON триточков модул с 6 цифрови входа, 2 дву-степенни релейни изхода и 2 цифрови изхода. Подходящ за управление на многостепенни помпи, вентилатори, горелки/горивни камери и други подобни на тях устройства.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
 
 

 

^ нагоре
LON инсталационни модули за врата
 
LM1 модул за сигнализация
Тактилен превключвател и индикатор за 19”-ви шасита. Подходящ за употреба като устройство за ръчно управление на вратата на шкаф или като панел за дистанционно управление. При употреба с настройките на производителя работи като модул за сигнализация за възникнали неизправности в LON инсталационната система за врати.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
     
   
LM2 модул за индикация
Модул за индикация с 10 броя LED-дисплея за 19"-ви шасита. Подходящ за употреба като модул за сигнализация на вратата на шкаф или като панел за дистанционно управление.

Повече информация: Технически данни PDF

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
LS1 превключващ модул
Модул за превключване и индикация за 19"-ви шасита. Подходящ за употреба като устройство за ръчно управление на вратата на шкаф или като панел за дистанционно управление.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
 
     
   

LT1 тактилен превключващ модул
Тактилен превключвател и индикатор за 19"-ви шасита. Подходящ за употреба като устройство за ръчно управление на вратата на шкаф или като панел за дистанционно управление.

Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
 
     
   
LT2 модул
Тактилен превключвател и индикатор за 19"-ви шасита. Подходящ за ръчно управление в електрическа врата на шкаф или като панел за дистанционно управление на задвижването на пожарни клапани – 4 бутона, 4 LED. Модулът позволява извършване на тестови изпитвания. Модулът показва текущото състояние на пожарната сигнализация, позицията на противопожарния клапан и замърсяването. Предназначен за работа с 5 устройства и има вградено управление на комуникацията.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
     
   
LT3 модул
Тактилен превключвател и индикатор за 19"-ви шасита. Подходящ за ръчно управление в електрическа врата на шкаф или като панел за дистанционно управление – 2 бутона, 8 LED.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
   
 
     
   
LA1 аналогово кодиращо устройство
Индикатор и кодиращо устройство за задаване на режим за 19"-ви шасита. Подходящ за употреба като индикатор и ръчно управление на аналогови сигнали на вратата на шкаф и като панел за дистанционно управление.
Повече информация: Технически данни PDF  
 
 
 
 
 
 
    ^ нагоре
Принадлежности  
 
 
DPA8 8-канален усилвател
Модулът е предназначен да усилва мощността на цифровите изходи на различни контролери, за да могат да управляват мощни консуматори. Модулът може да управлява активни и индуктивни товари. Обхват на входното напрежение от 15 до 36VDC. Захранващо напрежение на изходите 24VDC/2A. Максимално напрежение на комутация на всеки изход 36VDC. Захранващо напрежение 24VDC (диапазон от 18 до 36VDC).
   
 
 
  ^ нагоре
   Created by Broks Vision © 2009 UNICOM Microsystems Ltd.